Storitve za kupce nepremičnin

Pri nas so kupci na prvem mestu, zato smo svoje storitve prilagodili njihovim potrebam.

Osnovni paket

Ta storitev je prilagojena strankam, ki želijo ugotoviti lokacijo nepremičnine ali si ogledati nepremičnino skupaj z našo pomočjo, nato pa samostalno urediti nakup in vpis lastniške pravice. Naša obveza je omogočiti strankam obisk nepremičnine in posredovati pri pogajanjih z lastnikom nepremičnine.
Edina obveza stranke, ki po ogledu nepremičnine namerava isto kupiti je da prepusti agenciji vodenje pregovorov z lastnikom nepremičnine. Agencijska provizija za stranko, ki kupi nepremičnino v skladu s tem pravilom znaša 1,5% +DDV.
Pred ogledom nepremičnine kupec in agencija skleneta pogodbo o posredovanju v pisni obliki.

Paket na ključ

Stranke, ki želijo da agencija organizira postopek kupoprodaje, prenos lastništva, primopredajo in prepis režijskih stroškov se lahko po ogledu nepremičnine odločijo za ta paket.
Ta paket ponavadi vsebuje:
• sklenitev pogodbe o prodaji ali predpogodbe s strani odvetniške pisarne
• vpis lastniške in drugih pravic v zemljiške knjige (sodne takse vključene)
• preverjanje režijskih stroškov (voda, elektrika, odvoz smeti, komunalne takse ipd.)
• primopredaja nepremičnine
• prepis režijskih uslug na kupca
Znesek provizije se določi na podlagi vrednosti nepremičnine in obsega posla, in sicer od 2,00% do 3,00% od cene nepremičnine. Na zgoraj navedeno provizijo se obračuna DDV po stopnji 25%.

Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine

Ali želite pred nakupom preveriti morebitne težave z vlago, statiko, inštalacijami, ogrevalnim sistemom ali bazensko tehniko? Naša ekipa strokovnjakov vam je na voljo, da podrobno preveri stanje nepremičnin.
Okvirni cenik pregledov:
- Pregled zgradbe od strani inženirja gradbene stroke (ugotovitev problemov z statiko, vlago, sesedanjem tla) 750 kn
- Pregled opreme za ogrevanje in hlajenje 500 kn
- Pregled vodovodnih inštalacij 300 kn
- Pregled električnih inštalacij 300 kn
- Pregled avtomatskih namakalnih sistemov 300 kn
- Pregled bazenske tehnike 500 kn
- Pregled alarmnega sistema 300 kn
Na zgoraj navedene cene, je potrebno dodati DDV 25%.

Preverjanje infrastrukture

Če nameravate kupiti gradbeno parcelo ali hišo, ki ni povezana na infrastrukturo, je pomembno, da pred nakupom dobite informacije o tem, kako se priključiti na električno in vodno omrežje. Pogoji za priključitev se hitro spreminjajo, ker obstoječa infrastruktura ima svoje omejitve medtem ko število potrošnikov hitro narašča. Okvirne cene:
- preverjanje možnosti priključitve na električno omrežje 900 kn
- preverjanje možnosti priključitve na vodovodno omrežje 900 kn
- preverjanje razpoložljivosti telefonske in internetne povezave 500 kn
Na zgoraj navedene cene, je potrebno dodati DDV 25%.

Preverite možnosti gradnje / razširitve

Kupujete staro kamnito hišo zunaj gradbenega območja, ki jo želite spremeniti v počitniško hišo ali morda parcelo, ki se nahaja v neurejenem delu gradbenega območja? Ne kupujte »naslepo«, temveč najemite strokovnjaka in ugotovite, ali se vaša ideja lahko uresniči na tej nepremičnini. Cena ene ure svetovanje z strokovnjakom se zaračuna po ceni 750 kn/uro. Na zgoraj navedene cene, je potrebno dodati DDV 25%.

Preverjanje mej parcel in možnosti vpisa stavb v kataster

Pri nakupu gradbenega zemljišča ali stare istrske posesti je morda vprašljivo kje se točno nahajajo meje. Morda pa nekateri deli stavbe niso vpisani v kataster, radi pa bi jih kategorizirali zaradi oddajanja turistom? Geodet, s katerim sodelujemo, je sposoben hitro in strokovno rešiti vse te dvome. Okvirne cene storitev so: - določitev mej parcele 3.000 kn - evidenca podatkov o stavbi v katastru 4.500 kn - posnetek obstoječega stanja in evidentiranje v katastru 5.500 kn - geodetski situacijski načrt 2.500 kn - geodetski projekt 10.000 kn Na zgoraj navedeno cene se obračuna DDV po stopnji 25%.
Niste si ogledali nobeno nepremičnino. Tukaj poiščite nepremičnine.
vrh strani