Splošnih pogojih poslovanja

V skladu z določbami hrvaškega Zakona o posredovanju v prometu z nepremičninami ""Zakona o posredovanju u prometu nekretnina"", Klasa: 001-01/07-01/128, Urbroj:001-01/07, od 2. novembra 2007. leta, podjetje Portun Immobilis d.o.o. (v nadaljevanju posrednik) usvaja:

Splošne pogoje poslovanja

Splošne pogoje poslovanja lahko preberete na hrvaškem jeziku. Tukaj Vam predstavljamo nekoliko skrajšano verzijo.

Obveznosti posrednika

1. skleniti posredniško pogodbo z nalogodajalcem;
2. prizadevati se najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe;
3. oceniti tržno vrednost nepremičnine in o njej obvestiti nalogodajalca;
4. seznaniti nalogodajalca z pomanjkljivostmi na nepremičnini in z situacijo na nepremičninskem trgu;
5. preveriti vse dokumente o nepremičnini in iste pokazati nalogodajalcu;
6. seznaniti nalogodajalca o vseh stroških povezanih z nakupom/prodajo nepremičnine;
7. opraviti potrebne priprave za prezentacijo nepremičnine in oglaševati nepremičnino na svojih spletnih straneh;
8. omogočiti obisk nepremičnine;
9. hraniti osebne podatke nalogodajalca in ostale podatke po nalogu nalogodajalca kot poslovne skrivnosti;
10. obvestiti nalogodajalca o vseh znanih okoliščinah ki lahko vplivajo na dogovorjeni posel;
11. posredovati v pregovorih in prizadevati si da bi prišlo do sklepanja pravnega posla;
12. v sodelovanju z pravno službo pripraviti akte potrebne za sklepanje pravnega pola (Pogodba in Predpogodba);
13. posredovati pri priomopredaji nepremičnine.

Obveznosti nalogodajalca - prodajalca nepremičnine

1. skleniti posredniško pogodbo z posrednikom;
2. prezentirati posredniku vse relevantne dokumente o nepremičnini;
3. seznaniti posrednika z vsemi pomembnimi podatki, kar vključuje opis nepremičnine in prodajno ceno iste;
4. omogočiti tretjim osebam v spremstvu posrednika ogled nepremičnine;
5. nemudoma po sklepanju posredovanjgea pravnenga posla (pogodba ali predpogodba) plačati agenciji dogovorjeno provizijo;
6. kriti vse troške nastale pri posredovanju kateri izhajajo iz okvirja običajnih stroškov poslovanja;
7. seznaniti posrednika o vseh spremembah povezanih s nepremičnino katere so nastale po sklenitvi posredniške pogodbe.
Obveznosti nalogodajalca - kupca nepremičnine
1. skleniti posredniško pogodbo z posrednikom;
2. plačati posredniku dogovorjeno provizijo.

Agencijska provizija

Provizija za kupca znaša od 2 do 3% +DDV od cene nepremičnine.
Provizija za prodajalca znaša od 2 do 3% +DDV od cene nepremičnine.
 
V Rovinju, 1.2.2008.
Mojmir Jančić, Director
 
Niste si ogledali nobeno nepremičnino. Tukaj poiščite nepremičnine.
vrh strani